Udvikling af fagpersoner

Personligt udviklingsarbejde af fagpersoner er en udvidelse af den traditionelle supervision. Hvor man med supervision -relativt overfladisk – påpeger hvilke personlige mønstre, der kan være til grund for, at der er noget som er svært for een, uden at gå yderligere ind i at ændre mønstrene, går man ved personligt udviklingsarbejde af fagpersoner netop i dybden med problemstillingerne. Således vil vi her – udover den traditionelle supervision – også anvende metoder, som ellers blot findes indenfor de terapeutiske rammer.

Ønskes en egentlig udvikling af ens kompetencer som fagperson, er det ikke nok at ens uhensigtsmæssige mønstre bliver påpeget, men man bliver nødt til at gå dybere for at skabe forandringen. Personligt udviklingsarbejde af fagpersoner vil både skabe forbedringer for een som fagperson men også som privatperson.

Så hvis du har oplevet utilfredshed med effekten af supervision er personligt udviklingsarbejde af fagpersoner en god vej at gå.