PTSD

Post Traumatic Stress Disorder – også kaldet posttraumatisk belastningsreaktion eller PTSD, kan opstå efter traumatiske oplevelser såsom voldsomme dødsfald, krig, udsættelse for voldshandlinger og/eller seksuelle overbreb, røverier, tortur etc. Kendetegnene ved PTSD er, at personen ofte er i forøget alarmberedskab og i store dele af tiden er på vagt overfor hvad der sker omkring ham eller hende. Personen kan opleve meget livagtige gentagne drømme om det traumatiske og personen kan udvikle både angst og depression. Personen med PTSD har ofte svært ved at skulle rumme andre mennesker og trækker sig derfor i kontakten med andre. Personen kan også få en følelse af håbløshed og manglende tro på at andre vil personen det godt.

Behandling af PTSD tager primært form af samtaleterapi. Igen er den kognitive terapi anbefalelsesværdigt fordi den netop får undersøgt de tanker, overbevisninger og billeder som er forbundet med traumet og den mistro og stress som personen oplever. Igennem undersøgelsen af tankerne begynder personen at acceptere hvad der er sket og at personen gjorde det bedste han eller hun kunne i den givne situation. Der opnås større accept af personen selv, situationen og endda også af overgrebspersonen eller andre som muligvis har forårsaget den traumatiske oplevelse. Dette skaber fred i sindet. Det kan vise sig nødvendigt at få medicinsk behandling ved siden af den kognitive terapi.

Psykolog Laila Mannaz