Fra 1. januar 2017 kan man få kr. 300 i tilskud pr. samtale hos autoriseret psykolog, hvis man er medlem af Sygeforsikring “danmark” og man opfylder en af følgende kategorier:

     1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
     2. Trafik- og ulykkesofre.
     3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
     4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
     5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
     6. Pårørende ved dødsfald.
     7. Personer, der har forsøgt selvmord.
     8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
     9. Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
     10. Personer med let til moderat depression.
     11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD.

Indenfor 12 måneder yder “danmark” maksimalt kr. 7.200 årligt fra 1. januar 2017.

Maksimum for tilskud til behandling af andre årsager end de ovenfor nævnte hos autoriseret psykolog, gælder kun for børn og unge under 18 år, er indenfor 12 måneder fra 1. januar 2017 kr. 2.400.