Du kan få kr. 300 i tilskud pr. konsultation hos mig, hvis du er medlem af Sygeforsikring “danmark” og du opfylder en af følgende kategorier:

               1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
               1. Trafik- og ulykkesofre.
               1. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
               1. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
               1. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
               1. Pårørende ved dødsfald.
               1. Personer, der har forsøgt selvmord.
               1. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
               1. Personer har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
               1. Personer med let til moderat depression.
               1. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD.

Indenfor 12 måneder yder Sygeforsikring “danmark” maksimalt kr. 7.200 i denne sammenhæng.

Regler for opnåelse af tilskud samt størrelsen på tilskud gælder i 2019.