OCD

Det karakteristiske ved OCD er at lidelsen består af tvangstanker og muligvis tvangshandlinger. Tvangstankerne er tanker/overbevisninger som personen oplever som særdeles ubehagelige og som medfører angst. Personen vil gøre rigtig meget for at undgå denne angst. Personen kan få en oplevelse og tro på, at denne måske er ved at blive sindsyge. Tvangshandlingerne udføres som et forsøg på at reducere angsten, som opstår grundet tvangstankerne/overbevisningerne. Eksempelvis kan en person have tvangstanker om bakterier på hænderne, som personen tror kan medføre alvorlig sygdom. Disse tanker kan medføre, at personen begynder at vaske hænder meget indgående. Denne vasken sine hænder betegnes som tvangshandlinger. Ofte ser man at lidelsen starter med tvangstanker som efterfølgende medfører tvangshandlinger. Tvangstankerne og tvangshandlingerne kan også handle om andet såsom at skulle tænde og slukke lyset adskillige gange før end man går ud af rummet , skulle tjekke mange gange om brevet er kommet i postkassen, om komfuret er slukket, om cyklen er låst etc.

Behandlingen af OCD består af undersøgelse af tvangstankerne og andre ubehagelige og angstprovokerende tanker. Derudover skal klienten med OCD begynde at øve sig på at undlade at udføre tvangshandlingerne, for så længe tvangshandlingerne udføres, så længe fastholdes angsten også. Der kan sagtens være et behov for medicinsk behandling for at komme OCDen helt til livs. Der er også visse klienter med OCD som aldrig bliver helt fri af deres OCD, men både medicin og kognitiv terapeutisk behandling, kan bidrage konstruktivt til disse menneskers liv.

Psykolog Laila Mannaz