Metode

I kognitiv terapi og metode tages der udgangspunkt i de problemer personen står med her og nu. Man skal således ikke nødvendigvis fokusere på barndommens oplevelser og erfaring for at kunne få det bedre her og nu. Har de problemer man har lige nu, at gøre med oplevelser og erfaringer opnået i barndommen. bliver det nødvendigt at gå ind at arbejde med disse for at opnå en forbedring i personens aktuelle situation. Fokus er dog hele tiden på at hjælpe personen med at få det bedre i sin aktuelle dagligdag, uanset om det kræver “rejser” tilbage i fortiden eller ej.

Kognitiv terapi og metode er også kendetegnet ved, at man har fokus på personens tanker, handlinger, følelser og kropslige reaktioner i situationer, hvor personen oplever, at han eller hun har problemer. Tanker, følelser, krop og handlinger er internt forbundet, hvilket betyder, at hvis du har en tanke, vil der også være kropslige reaktioner, følelser og handlinger af forskellige art forbundet hermed. Ved at det forholder sig således (hvilket kognitive terapeuter mener), så kan der skabes forandringer i mennesket ved enten at forsøge at arbejde med personens tankerne, følelserne, krop eller handlinger. Det kan godt lyde lidt kryptisk, men det bliver mere klart, når man har arbejdet med det i en periode.

Mindfulness er en tilgang, hvor man forsøger at styrke fire områder: accept, tillid, venlighed og en åben ikke dømmende nysgerrighed. Man forsøger også, at styrke den enkeltes evne til at være til stede i nuet. Denne tilgang åbner op for at ens erkendelse og kendskab til sig selv bliver større, hvilket medfører, at man på en mere brugbar måde kan navigere gennem tilværelsen.

Generelt om behandling hos psykolog og om at at opnå en effekt af behandling her, er følgende vigtigt at bemærke: For at opnå en effektfuld og brugbar behandling kræver det, at jeg, psykologen og du, klienten samarbejder om at skabe den ønskede bedring i dit liv. Jeg, som psykolog, kan facilitere en udvikling og en bedring, men jeg kan ikke skabe resultater. For at skabe resultater kræves  klientens arbejde og indsats. Det svarer til, at du gerne vil blive bedre til en sportsgren og du hyrer en træner. Træneren kan vise dig teknikker, tilgange, forsøge at motivere m.v., men det er måden hvorpå du arbejder med den viden, indsigt og engagement træneren tilbyder dig, som gør om du bliver bedre til sportsgrenen eller ej. Sagt på en anden måde: Jeg/psykologer kan ikke “fixe” dit problem, men jeg/psykologen kan tjene dig og din proces til at du opnår effektfulde og brugbare resultater. Dog skal også pointeres, at ligesom en brugbar og dygtig træner er bedre end en mindre god en af slagsen for at kunne opnå brugbare og ønskede resultater, så gælder det samme for psykologer. Så psykologens bidrag til din proces har bestemt også en central betydning for muligheden for at opnå brugbare og virkningsfulde resultater.

Psykolog Laila Mannaz