Hvem er jeg?

    • Jeg er født i 1968 på Bornholm og opvokset på et landbrug selvsamme sted.
    • Jeg har i dag mere end 10 års erfaring som psykolog med speciale indenfor det psykoterapeutiske felt.
    • Jeg har i flere år været i gang med at opnå titlen som Specialist i Psykoterapi til Voksne. Jeg nærmer mig kraftigt dette mål.
    • Jeg er gået i gang med at tage den officielle og videnskabeligt anerkendte uddannelse til MBSR-lærer. MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduction og er udviklet af “faderen” til mindfulness-bølgen.
    • Jeg var vel oppe i 30erne før jeg blev psykolog og har haft et relativt langt arbejdsliv før jeg påbegyndte studiet.
    • Før jeg blev psykolog har jeg blandt andet arbejdet som gartnerimedarbejder, ufaglært kok, uddannet kontorassistent/-funktionær, akkordansat trimmedame på en fiskefabrik, ledsager for hjerneskadede mennesker.
    • At have en ikke-akademisk opvækst og arbejdsliv præger min måde at være akademisk uddannet på. Jeg oplever, i mit virke som psykolog, at min evne til at møde andre i øjenhøjde, min evne til at relatere samt kommunikere med mennesker fra alle mulige baggrunde klart er blevet stærkere af den grund.
    • At være voksen før man starter og færdiggør en uddannelse gør, at man får noget andet ud af uddannelsen end hvis man er helt ung. Jeg synes der har været mange fordele heri, især fordi jeg studerede til psykolog.
    • Jeg har som andre været igennem til tider alvorlige kriser både af fysisk og psykisk karakter.
    • Mine livserfaringer, som jeg har fået før og ved siden af mit psykologfaglige virke, medfører for mit vedkommende, at jeg kan være mere autentisk og engageret i mit arbejde som psykolog og psykoterapeut.
    • Jeg er meget holistisk orienteret, hvorfor jeg ikke selv tror eller har erfaring for, at eksempelvis psykoterapi er den eneste løsning på psykiske problemstillinger.
    • For at sikre den bedst mulige kvalitet af mit arbejde, går jeg – ved siden af mine forskellige efteruddannelsesforløb – også hos en supervisor, der er en mere erfaren psykolog, som også har speciale indenfor det psykoterapeutiske felt.
    • For mig er engagement, det at gøre mig umage, respekten for den enkelte og dennes grænser, tillid, ligeværd samt det at forsøge at opnå brugbar og virkningsfuld udvikling og løsninger meget værdifuldt for mig.
    • Jeg synes selv, jeg langt overvejende er rimelig dygtig til at give medspil og anerkendelse, men også give et godt, konstruktivt og respektfuldt modspil.
    • Jeg er altid dybt taknemmelig, når nogen vælger at invitere mig indenfor i deres udviklingsproces. Det er en kæmpe gave og et stort privilegium.
Psykolog Laila Mannaz