Hvem er jeg?

Jeg er en 49-årig kvinde, født på Bornholm, uddannet psykolog fra Københavns Universitet, herefter opnået titlen autoriseret psykolog og nu næsten færdig med min efteruddannelse til specialist i psykoterapi til voksne. Jeg er gået i gang med at uddanne mig til MBSR-lærer (MBSR står for Mindfuldness Baseret Stress Reduktion). Som psykolog er det vigtigste “instrument” i ens arbejde sig selv. Derfor har jeg ud over den faglige uddannelse også stort fokus på min egen personlige udvikling.

Som nævnt har jeg i mit arbejde primær fokus på forsøge, efter bedste evne, at være med til at skabe de mest effektfulde resultater. Det er derfor jeg har valgt at være psykolog, der har sit afsæt i kognitiv terapi og mindfulness, for det er her, jeg har fundet de bedste “værktøjer” og tilgange til arbejdet. For at skabe en effektfuld behandlinger er det vigtigt at pointere, at jeg som psykolog kan facilitere en udvikling og en bedring, men jeg kan ikke skabe resultater.  Det er klienten, som gør arbejdet, der skaber resultater. Resultatet af en behandling kommer således ud af samarbejdet mellem dig, klienten og mig som fagperson. Sagt på en anden måde: Jeg/psykologer kan ikke “fixe” dit problem, men jeg/psykologen kan tjene dig og din proces til, at du opnår effektfulde og brugbare resultater.

For mig er engagement, det at gøre mig umage, respekten for den enkelte og dennes grænser, tillid, ligeværd samt det at forsøge at opnå brugbare og virkningsfulde løsninger meget værdifuldt for mig.  Og selv sagt, så er mine værdier vigtige for mig og min måde at gå til mit arbejde på.

Som person er jeg meget jordbunden og kalder en spade for en spade og en skovl for en skovl. Jeg arbejder altid udfra klientens bedste med respekt for dennes grænser. Jeg synes selv, jeg er rimelig dygtig til at give medspil og anerkendelse, men også give et godt, konstruktivt og respektfuldt modspil.

Jeg elsker at være psykolog og at arbejde terapeutisk. Jeg brænder for mit arbejde og synes jeg har verdens bedste. Så for mig er det nemt at bevare mit engagement.

Jeg håber du har lyst til at tage en snak med mig. Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dig, uanset hvilken problemstilling du står med.

Psykolog Laila Mannaz