Generaliseret angst

Generaliseret angst er kendetegnet ved en angsten “flyder frit”. Angsten er således vedvarende, ses på tværs af situationer samt ses som en generel bekymring/uro over at der vil ske en selv eller ens nærmeste noget i form af sygdom eller ulykke. Den som lider af generaliseret angst oplever nærmest kronisk angst med skiftende oplevelser af nervøsitet, rysten, muskelspændinger, sveden, hjertebanken, svimmelhed og mavegener. Personer med generaliseret angst lider også ofte af panikangst, social fobi, depression og kan have eksempelvis alkoholmisbrug.

Generaliseret angst er meget kompliceret at helbrede og i visse tilfælde lykkes det aldrig at komme helt fri af angsten. Medicin er oftest essentiel for at bedre situationen og kognitiv terapi kan hjælpe klienten med at berolige sig selv og i større grad at opleve accept af sig selv og de begrænsninger som man kan have i sådan en situation. Dette skaber også en bedring. Der er naturligvis forskellige grader af generaliseret angst og dermed også større eller mindre mulighed for at få klienten ud af angsten. De bedste behandlingsmuligheder ses i en kombination mellem medicinsk behandling og behandling med kognitiv terapi.

Psykolog Laila Mannaz