Etik & tavshedspligt

Jeg er underlagt fælles etiske regler for nordiske psykologer. Mere specifikt betyder reglerne i praksis, at:

– jeg arbejder med udgangspunkt i faglig viden, der er baseret på forskning og underbygget erfaring.

. jeg har og udviser respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udvikling heraf.

– jeg respekterer individets ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi.

– jeg tilstræber at undgå at min faglige viden anvendes på en måde, som krænker, udnytter eller undertrykker mennesker.

– jeg er opmærksom på og respekterer den viden, indsigt, erfaring og ekspertise, som klienter, relevant tredje part og almenheden har, og respekterer kollegers og andre faggruppers særlige kvalifikationer, forpligtelser og ansvar.

– jeg respekterer den enkeltes ret til fortrolighed ved at iagttage tavshed om det, som jeg erfarer om klienter og andre i forbindelse med udførelsen af mit arbejde.

– der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre.

Psykolog Laila Mannaz