Autoriseret psykolog med fokus på virkningsfuld behandling og personlig udviklingsarbejde!

Min målsætning er, at den behandling og/eller assistance til personlig udviklingsarbejde jeg tilbyder, er så brugbar og virkningsfuld som muligt for dig i dit arbejde med at opnå din målsætning.

Jeg arbejder udfra et kognitivt og mindfulness baseret ståsted, men anvender også brugbare dele fra den systemiske, den narrative, den eksistentialistiske og den compassion fokuserede terapi i mit arbejde. Jeg har erfaring med at denne tilgang for de fleste opleves som er et meget effektivt udgangspunkt og en solid base for en psykoterapeutisk behandling. Det skal nævnes, at især den kognitiv terapi og mindfulness siges at have opnået betydelig videnskabelige dokumentation for deres virkningsfulde effekt. Jeg selv kan især godt lide den holistiske tilgang, som kognitiv terapi og mindfulness giver mulighed for at anvende.

En ting er metoden psykologen anvender, men i dit valg af psykolog vil jeg gøre dig opmærksom på, at kemien mellem dig og psykologen med stor sandsynlighed vil være central for hvor virkningsfuld terapien bliver.

Jeg tilbyder individuel psykoterapi til voksne samt assistance til personligt udviklingsarbejde af fagpersoner inklusiv ledelsesudvikling.

Jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen og tager derfor ikke imod klienter med henvisning fra lægen.

Psykolog Laila Mannaz
Dansk Psykolog Forening - logo